पाऊस मुळे आपल्या पिकाचे नुकसान झाले आहे ?

पाऊस मुळे आपल्या पिकाचे नुकसान झाले आहे ?

तर असे करा आपल्या mobile वरून पिक विमा क्लेम 

तर असे करा आपल्या mobile वरून पिक विमा क्लेम 

Crop Insurance नावाचे APP google playstore  वरून आपल्या mobile मध्ये घ्या 

या mobile APP  वरून आपल्या पिकाचा पिक विमा २०२२  क्लेम करा .

पिकाचे नुकसान झाल्यापसून ७२ तासाच्या आत क्लेम करणे गरजेचे 

कागदपत्रे 

कागदपत्रे 

विमा पावती  आणि आधार कार्ड 

हा VIDEO पहा आणि क्लेम करा 

येथे clickकरा 

VIDEO पहा आणि क्लेम करा