कुसुम सोलार  योजना payment  option आले आहेत 

ज्या ज्या शेतकर्याना SMS आले आहेत त्यांनी लवकर पेसे भरून घ्यावे

पेसे भरून VENDER निवडणे आवशक आहे 

दिलेलेल्या वेळेच्या आत प्रोसेस पूर्ण न केल्यास अर्ज बाद करण्यात येतो 

 VENDER निवडून झाल्यावर आपला सर्वे होईल 

सर्वे साठी आपल्याला १५ ते ३० दिवसाचा कालावधी लागू शकतो 

online पेसे भरणा कसा करावा ? 

या साठी आपण हा video पाहून पेसे भरणा करू शकता 

नवीन अर्ज कधी सुरु होणार ?

५०००० हजाराचा पहिला टप्पा झाल्यानंतर नवीन अर्ज सुरु होतील आणि आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळेल